Poum

S'ha iniciat la redacció del POUM del nostre municipi

El POUM ( Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) és l‘instrument d'ordenació integral del territori que tenen els municipis per establir com ha de ser el seu desenvolupament urbanístic.
En el Ple de data 17 de novembre , es va aprovar provisionalment la contractació de l'empresa TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SLP, i en el Ple de 19 de gener se li adjudica definitivament el contracte per la redacció del POUM i el Catàleg de Masies i Cases Rurals de Campins.
Aquesta empresa s'ha escollit entre els 21 candidats que es van presentar al concurs de redacció i que va aconseguir la puntuació més alta de la mesa de contractació. La mesa de contractació estava formada per set persones: un regidor de cada grup polític present a l'Ajuntament, l'alcalde, la secretària, l'arquitecte municipal i un representant del Departament d'Urbanisme de la Generalitat.

Elaborar aquest document significa definir com volem que sigui el nostre poble en el futur, planificant les intervencions al municipi pels propers anys i establint aspectes tan determinants com:
- Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
- El creixement que es preveu, i per on ha de créixer urbanísticament
- Com fer un desenvolupament urbanístic sostenible
- Quins són els elements patrimonials i espais naturals a protegir i conservar
- Quins nous equipaments es preveuen i on els ubicarem
- Quines zones verdes i espais públics
- Com ordenar la mobilitat i l'accessibilitat

La redacció del POUM comporta un constant contacte amb la població. Es posen en marxa tota una sèrie de mecanismes que han de permetre la participació ciutadana en cada una de les etapes en que s'estructura.
Aquesta eina, la pàgina web municipal, serà un dels canals conductors que permetrà comunicar a l'Ajuntament i a l'equip redactor, amb els veïns i veïnes de forma immediata, permeten per una banda donar informació gairebé en temps real, i per altra recollir les aportacions dels veïns i veïnes de Campins.

Campins, febrer de 2010.

Darrera actualització: 29.01.2015 | 12:12