Reunions de treball

Al llarg de tot el procés de redacció del POUM, es plantegen reunions periòdiques entre l'equip redactor, TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SL, i la comissió de seguiment, que està formada per la totalitat del Consistori i els tècnics municipals. Anirem relacionant, en aquest apartat, les actes aixecades de totes i cada una d'aquestes reunions de treball i seguiment.

Darrera actualització: 29.01.2015 | 12:15
Darrera actualització: 29.01.2015 | 12:15