Esquema del pla de treball

El quadre mostra la metodologia que segueix el Pla de Treball s'estructura amb el treball intern compost per les fases d'entrega de la documentació prevista per la normativa vigent i amb les diverses reunions de la comissió de seguiment, i per l'altra, amb el treball obert del programa de participació ciutadana i els períodes d'exposició i informació pública.

Darrera actualització: 29.01.2015 | 12:05
Darrera actualització: 29.01.2015 | 12:05